AutopatrolSecurity

Moderní GPS zabezpečení vozidla bez měsíčních poplatků a smluvního úvazku!

Zabezpečte své vozidlo

V případě narušení ochrany vozidla je vyvolán alarm, který informuje uživatele a zároveň může autonomně ovládat integrované relé ve vozidlové jednotce. To umožní majiteli vozidla ihned reagovat na vzniklou situaci a zavolat pomoc bez zbytečného prodlení.

GPS lokalizátor umožňuje aktivovat dva typy ochran:

Základní GPS ochrana - lokalizátor vyhlásí GPS alarm v případě, že je vozidlo uvedeno do pohybu pouze při vypnutém zapalování (ochrana je účinná převážně při odtahu vozidla).

Zvýšená GPS ochrana (GPSS) - tento režim ochrany je totožný s režimem „Základní GPS ochrany“, není však zohledňován start vozidla (stav zapalování). GPS alarm je vyhlášen vždy při uvedení vozidla do pohybu.

K GPS lokalizátoru lze připojit externí autoalarm a tím rozšířit možnosti v oblasti zabezpečení vozidla.